מחקר בנושא – "פסיכותרפיה בטבע"

כחלק מלימודי התואר השני של עמית בן-דוד הוא חקר את "חזרתו של המטפל אל הטבע". המחקר מעניק הצצה אודות תמות אשר מעסיקות את המטפלים ביציאה אל המרחב הטבעי ובנוסף, נותן מידע אודות ההיסטוריה של תחום הפסיכותרפיה בטבע ושאלות מהותיות הקשורות לשיטת טיפול זו.